Previous
Next
KQPT môi trường Q4-2019 (25/02/2020)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện phả Lại cung cấp KQPT môi trường Q4-2019

Kết quả phân tích quan trắc môi trường Q3-2019 (25/02/2020)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cung cấp kết quả phân tích môi trường Q3-2019

Kết quả phân tích quan trắc môi trường quý 2/2019 (17/07/2019)

Công ty CPNĐ Phả Lại công bố kết quả QTMT quý 2/2019

Kết quả phân tích quan trắc môi trường quý 2/2019 (17/07/2019)

Công ty CPNĐ Phả Lại công bố kết quả quan trắc MT quý 2/2019

Kết quả phân tích quan trắc môi trường quý 1/2019 (10/04/2019)

Công ty CPNĐ Phả Lại công bố kết quả QTMT quý 1/2019 .

Kết quả phân tích quan trắc môi trường Quý IV năm 2018 (23/01/2019)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố kết quả quan trắc môi trường Quý IV-2018 theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải và khí thải

Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC