Previous
Next
Chào bán Cổ phần Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) Chào bán Cổ phần Công ty CP dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc (NPS) (10/01/2017)

PPC thống báo chào bán cổ phần Công ty Công ty Cổ phần dịc vụ sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc

THƯ MỜI QUAN TÂM: HỘI THẢO, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CẤP PHẢ LẠI 1 THƯ MỜI QUAN TÂM: HỘI THẢO, KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KỸ THUẬT NÂNG CẤP PHẢ LẠI 1 (26/03/2016)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đang triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Nhà máy điện Phả Lại 1, Công suất 440 MW với mục tiêu nâng cao độ tin cậy và nâng cao hiệu quả sản xuất. Kéo dài tuổi thọ, nâng cao tự động hóa các hệ thống và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ...

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUÝ 1- 2016 (02/03/2016)

Thông tin đang được cập nhật (LTN)

Kết quả tuyển chọn công nhân vận hành khác theo kế hoạch tuyển dụng lao động thay thế năm 2014 (18/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo số 4654/TB-PPC-TCLĐ ngày 18/8/2015 về việc kết quả tuyển chọn ứng viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công nhân vận hành khác theo kế hoạch tuyển dụng lao động thay thế năm 2014.

Thông báo mời tham gia đấu giá xỉ và thạch cao (17/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo tiếp tục bán đấu giá xỉ và thạch cao

Kết quả thi công nhân vận hành khác (10/08/2015)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thông báo kết quả thi công nhân vận hành khác theo thông báo số 4427/TB-PPC-TCLĐ ngày 10 tháng 8 năm 2015

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC