Previous
Next
PPC GIÀNH GIẢI BA HỘI THI “NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIỎI NĂM 2018” PPC GIÀNH GIẢI BA HỘI THI “NGƯỜI LÀM CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG GIỎI NĂM 2018” (17/12/2018)

| Đội tuyển Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tham dự và giành giải Ba tại “Hội thi Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động giỏi năm 2018”

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC