Previous
Next
HỘI THI HIỂU BIẾT VỀ PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC ATVSLĐ HỘI THI HIỂU BIẾT VỀ PHÁP LUẬT VÀ CÔNG TÁC ATVSLĐ (11/11/2017)

Ngày 10/11 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại , Cục An toàn lao động phối hợp với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức hội thi “Hiểu biết về pháp luật và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017”

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC