Previous
Next
Mời xử lý, tiêu thụ tro bay dây chuyền 2 - 2019 đến 2031 (01/02/2019)

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có kế hoạch tổ chức mời xử lý, tiêu thụ tro bay dây chuyền 2 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại năm 2019-năm 2031

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH CHUẨN Y BÍ THƯ ĐẢNG ỦY CÔNG TY (24/12/2018)

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2015-2020

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC