Previous
Next
CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI (20/07/2018)

Giữa những ngày tháng Bảy nghĩa tình, nhắc nhở những người con đất Việt trên mọi miền Tổ Quốc nhớ đến đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”,“Đền ơn đáp nghĩa”…  

1
2
3
4
5
Xem từ ngày ... đến ngày ...  Xem
  • ALBUM PPC