Previous
Next

Tin PPC

Hội nghị tổng kết Công đoàn và Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Phát điện 2 năm 2018

Ngày 11/01/2019, tại Thành phố Cần Thơ, Tổng Công ty Phát điện 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết công đoàn và Bình đẳng giới – Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng Công ty Phát điện 2 năm 2018, Triển khai nhiệm vụ năm 2019.

 Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam có đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cùng các đồng chí đại diện cho các Ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam. Đại diện lãnh đão Tổng công ty Phát điện 2 có đồng chí Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Tổng công ty, đồng chí Trương Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Duy Lăng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty; Chủ tịch Công đoàn cơ sở và đại biểu của các đơn vị trực thuộc.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty báo cáo kết quả hoạt động công đoàn năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; công tác chăm lo đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, công tác an sinh xã hội cũng luôn được quan tâm và thực hiện tốt.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thủy – thường trực Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty báo cáo tổng kết công tác Bình đẳng giới, Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Công tác bình đẳng giới đã góp phần nâng cao vai trò của người phụ nữ ở mọi lĩnh vực hoạt động công tác.

Năm 2018, Công đoàn Tổng công ty đã triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch hoạt động Công đoàn và các nội dung phối hợp trọng tâm giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty. Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Công đoàn Điện lực Việt Nam; sự phối hợp, ủng hộ của chuyên môn các cấp, với chủ trương hướng về cơ sở, các hoạt động đã đi vào chiều sâu, bám sát thực tế sản xuất. Các cấp công đoàn đã phối hợp với chuyên môn, động viên CNVCLĐ tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết; chăm lo đời sống cho người lao động.

Theo báo cáo của Ban VSTBPN Tổng công ty: Ban VSTBPN đã phối hợp với Công đoàn và chuyên môn làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với lao động nữ. Năm 2018, tổng số lao động nữ của toàn Tổng công ty là 723 người, chiếm tỷ lệ 21,15%. Đa số lao động nữ được phân công bố trí công việc phù hợp với chuyên môn, trình độ và sức khỏe. Chất lượng lao động nữ ngày càng được nâng cao. Vai trò, vị trí của người phụ nữ trong Tổng công ty và tại các đơn vị ngày càng được khẳng định, đời sống tinh thần của lao động nữ không ngừng được nâng cao, tạo thế cân bằng giữa nam và nữ.

Tại Hội nghị đồng chí Trương Thiết Hùng - Chủ tịch Tổng công ty đã thay mặt lãnh đạo Tổng công ty ghi nhận kết quả hoạt động của Công đoàn Tổng công ty trong năm 2018, đã luôn sát cánh đồng hành cùng chuyên môn, chia sẻ các khó khăn động viên CBCNV và người lao động để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty trong năm 2018. Đồng chí chia sẻ với Hội nghị những định hướng kế hoạch năm 2019 của Tổng công ty mà Công đoàn các cấp cần quan tâm phối hợp tốt với chuyên môn để triển khai thực hiện.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Hùng – Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2 đã đạt được trong năm 2018, đặc biệt là công tác hướng về cơ sở, hướng về đoàn viên người lao động và công tác tổ chức các hoạt động hoạt thiết thực nhằm mang lại nhiều lợi ích cho công nhân lao động trong toàn Tổng công ty. Đồng chí đã chia sẻ với Hội nghị những hoạt động của Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ hướng tới trong năm 2019, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành Điện Việt Nam, đồng thời cần cụ thể hóa thực hiện chủ đề năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống và thị trường điện” và chủ đề năm 2019 của Công đoàn Điện lực Việt Nam là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018; công tác Bình dẳng giới – VSTBPN năm 2018 đã được biểu dương khen thưởng.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đỗ Thị Phương Huyền - PTB. Nữ công Công ty

TAGS:
Xuất bản: 12/01/2019 08:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC