Previous
Next

Tin PPC

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 – PPC ĐẠT KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM

Đang là những tháng nắng nóng nhất của mùa hè, nhu cầu về điện tăng cao, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã và đang nỗ lực trong công tác vận hành ổn định, quản lý sản xuất, tích cực bám lưới để cung cấp cho thị trường trong giai đoạn cao điểm. 6 tháng đầu năm 2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sản xuất được 3,18 tỷ kWh, bằng 62,23% kế hoạch năm 2018 và tăng 577,96 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2017.

Với việc bám sát thị trường, cùng với việc thực hiện tối ưu hóa chi phí, doanh thu từ hoạt động sản xuất điện 6 tháng đầu năm 2018 đạt 4.008,06 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận chưa tính chi phí lãi vay đạt 570 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận sản xuất điện năm 2018.

6 tháng đầu năm 2018, Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư với giá trị hoàn nhập là 205 tỷ đồng. Ngoài ra, với khoản nợ vay đồng Yên thấp, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại khoản vay này 28 tỷ đồng, thấp hơn 123,8 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017 (151,8 tỷ đồng). Do vậy, ghi nhận mức lợi nhuận từ hoạt động tài chính 6 tháng năm 2018 lên mức 301 tỷ đồng, tổng doanh thu là 4.160 tỷ đồng, tổng chi phí là 3.279 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 881 tỷ đồng, vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018.

Đinh Thị Diễm Quỳnh

TAGS:
Xuất bản: 17/07/2018 08:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC