Previous
Next

Báo cáo năm

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 VÀ GIẢI TRÌNH CHÊNH LỆCH BCTC

Báo cáo tài chính năm 2019 và giải trình chênh lệch BCTC năm 2019
Xin vui lòng xem file đính kèm
1. Báo cáo tài chính 2019 BCTC 2019.PDF
2. Giải trình số liệu chênh lệch trước/sau kiểm toán 1278.PPC-TCKT Gia trinh so lieu chenh lech.PDF

TAGS:
Xuất bản: 05/03/2020 03:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC