Previous
Next

Thông cáo báo chí

BÁO CÁO VỀ GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG LỚN CỦA PPC

 

          Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo:

   1. Ngày 14/11/2017, Tổ chức SAMARANG UCITS - SAMARANG ASIAN PROSPERITY báo cáo về việc tổ chức thực hiện mua 29.281.640 cổ phiếu PPC, nâng số cổ phiếu sở hữu từ 0 cổ phiếu thành 29.281.640 cổ phiếu, chiếm 9,13%. 

2. Ngày 14/11/2017, Tổ chức Halley Sicav - Haleyy Asian Prosperity báo cáo về việc thực hiện bán 29.281.640 cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu từ 29.281.640 cổ phiếu (9.13%) xuống còn 0 cổ phiếu (0%).

 

TAGS:
Xuất bản: 24/11/2017 04:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC