Previous
Next

Thông tin đấu thầu

Bán đấu giá Tro - xỉ - Thạch cao


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

thông báo bán đấu giá hàng hóa như sau:

I. Hàng hoá bán đấu giá:

   1. Lô 01: Xỉ dây chuyền 1

- Khối lượng: 4.600 tấn.

- Giá khởi điểm: 230.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

 2. Lô 02: Xỉ tại kho Mố Nhô

- Khối lượng: 13.400 tấn.

- Giá khởi điểm: 777.200.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

3. Lô 03: Xỉ dây chuyền 2

- Khối lượng: 8.500 tấn.

- Giá khởi điểm: 336.175.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

4. Lô 04: Tro bay dây chuyền 2

- Khối lượng: 128.700 tấn.

- Giá khởi điểm: 12.355.200.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

5. Lô 05: Tro xỉ trên hồ Khe Lăng

- Khối lượng: 87.000 tấn.

- Giá khởi điểm: 791.700.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

6. Lô 06: Thạch cao dây chuyền 2

- Khối lượng: 1.600 tấn.

- Giá khởi điểm: 392.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).


II. Giá bán hồ sơ: 500.000 đồng/1hồ sơ.


III. Thời gian bán hồ sơ đấu giá: từ ngày 12 tháng 8 năm 2014 đến trước 11h00 ngày 20  tháng 8 năm 2014 (Trong giờ hành chính)


IV. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 12 tháng 8 năm 2014 đến trước 11h00 ngày 21 tháng 8 năm 2014 (Trong giờ hành chính).


V. Thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá: từ ngày 12 tháng 8 năm 2014 đến trước 13h30 ngày 22 tháng 8 năm 2014 (Trong giờ hành chính).


VI. Thời gian tổ chức đấu giá: 15h00 ngày 22 tháng 8 năm 2014 tại
Hội trường tầng 4 nhà ILK Dây chuyền 1 – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.


TAGS:
Xuất bản: 02/08/2014 01:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC