Previous
Next

Công bố thông tin

Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty

- Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và đại diện theo pháp luật của công ty đối với ông Phạm Kim Lâm;

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Thư thay ông Phạm Kim Lâm là người đại diện theo pháp luật của công ty với chức danh Tổng giám đốc Công ty.

- Ông Phạm Văn Thư, năm sinh: 1959, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại, giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại kể từ ngày 10/5/2013.

Quyết định 1789-1790

Tác giả: Theo: HĐQT; Xuất bản: 08/05/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC