Previous
Next

Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LỚN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU PPC

Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trân trọng thông báo: Ngày 25/01/2017, Tổ chức Halley Sicav - Halley Asian Prosperity đã mua 210.840 cổ phiếu PPC. Số lượng cổ phiếu sau giao dịch tăng từ 28.605.450 cổ phiếu (8,99%) lên 28.816.290 cổ phiếu  (9,06%).


TAGS:
Xuất bản: 04/02/2017 03:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC