Previous
Next

Thông cáo báo chí

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN

Ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) - cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC) đăng ký giao dịch mua thêm 2.500.000 cổ phiếu của PPC. 
Số lượng cổ phiếu nắm giữ dự kiến sau giao dịch là 77.396.260 cổ phiếu, chiếm 24,14% vốn điều lệ.
Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: Từ ngày 14/12/2018 đến ngày 11/01/2019.

TAGS:
Xuất bản: 12/12/2018 08:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC