Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI HUẤN TRONG CÔNG TY

Để nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho Cán bộ công nhân viên góp phần vào việc hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công  ty, ngoài việc tự tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại còn thường xuyên phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức các khóa bồi huấn, huấn luyện nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

Trong tháng 6 năm 2016 Công ty đã mời Công ty TNHH chứng nhận NQA Việt Nam về tổ chức khóa đào tạo về ISO “Phân tích tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015” cho 85 người trong hai ngày 13, 14 tháng 6 và đào tạo “Kỹ năng đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015” trong 30 người là chuyên gia đáng giá nội bộ ISO của Công ty trong hai ngày 22 và 23 tháng 6.

Học viên Lớp học ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định về huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất và cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất. Để tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên cập nhật các thông tin về công tác quản lý, vận chuyển, bảo quản và sử dụng hóa chất, nhằm đảm bảo an toàn cho con người và môi trường. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 6 Công ty đã mời Sở Công thương tỉnh Hải Dương về tổ chức khóa huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất cho 115 cán bộ công nhân viên là những người thường xuyên làm việc có liên quan đến hóa chất đang sử dụng trong Công ty. Về dự buổi khai mạc khóa Huấn luyện có đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Mai Văn Hội – Phó Giám đốc sở Công thương tỉnh Hải Dương và nhiều cán bộ của hai đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Phó Tổng giám đốc Công ty phát biểu khai mạc
Khóa huấn luyện kỹ thuật An toàn hóa chất
Đoàn Văn Ngàn

TAGS:
Xuất bản: 17/06/2016 04:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC