Previous
Next

Công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH BÁO CÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU PPC

Ngày 17/5/2016, Công ty Cổ phần Cơ điện Lạnh báo cáo về việc thay đổi sở hữu cổ phiếu PPC, cụ thể:
- Ngày thực hiện giao dịch: 16/5/2016
- Số lượng CP mua: 3.770.810 CP
- Số lượng CP sở hữu sau khi thực hiện giao dịch: 74.886.260 CP (Chiếm 23,54%/CP đang lưu hành)

TAGS:
Xuất bản: 20/05/2016 02:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC