Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Theo những nghiên cứu, đánh giá tác động của nhà máy nhiệt điện than đến môi trường sinh thái khu vực gồm: Tác động do phát sinh khí thải, tác động do phát sinh nước thải, tác động do phát sinh chất thải rắn và tác động của nhiệt dư lên môi trường nước…. Do vậy, nhiệm vụ của các nhà máy nhiệt điện chạy than là làm như thế nào để giảm thiểu tác động xấu tới môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của hệ sinh thái – Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại có 06 tổ máy:

ng ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã và đang thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường:

-         Thực hiện công tác giám sát môi trường hàng tháng, quý.

-         Qun lý vận hành hệ thống xử lý nước làm mát, nước xả thải theo đúng quy trình, thiết kế.

-         Thực hiện quan trắc online lưu lượng, nhiệt độ nước xả thải. Các chỉ tiêu chất lượng và nhit dư lên môi trường nước đều đạt ở hệ số cho phép theo đúng quy định quy chuẩn môi trường Việt Nam.

-         Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải theo quy định về quản lý chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại .

-         Thực hiện tốt công tác quản lý khí thải: Thực hiện quan trắc online và định kỳ.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty phát điện 2 về việc đôn đốc tiến độ các dự án bảo vệ môi trường - PPC, Công ty Cổ phần  Nhiệt điện Phả Lại đang tiến hành thực hiện các Dự án sau:

1. Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 có giá trị dự án ước tính là 1.800 tỷ đồng:

- Mốc thời gian phê duyệt FS dự kiến: 24/10/2017.

- Tư vấn kỹ thuật giai đoạn đoạn 2 thực hiện đấu thầu tư vấn rộng rãi quốc tế.

2.  Dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị hệ thống khử bụi tĩnh điện Dây chuyền 1 có giá trị dự án là 371,8 tỷ đồng: Dự kiến thi công toàn bộ hệ thống khử bụi trong năm 2018.

3. Dự án đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói Dây chuyền 1 có giá trị dự án là 1.237 tỷ đồng: Dự kiến hoàn thiện, ký hợp đồng EPC trong năm 2017 và theo hướng thi công đồng thời toàn bộ các hạng mục để đẩy nhanh tiến độ.

4. Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SOx và Nox cho Dây chuyền 2 có giá trị dự án là 1.328 tỷ đồng: Dự án này dự kiến kết thúc công tác lựa chọn nhà thầu trong năm 2017.

5. Dự án chuyển đổi sử dụng nhiên liệu phụ trợ từ dầu FO sang dầu DO có giá trị dự án là 14,5 tỷ đồng: Dự kiến sẽ kết thúc việc lựa chọn nhà thầu trong năm 2017.

            Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã và đang tiếp tục tìm các giải pháp để bảo vệ môi trường sinh thái khu vực sông Cầu. 

Diễm Quỳnh – Phòng TCKT

TAGS:
Xuất bản: 21/07/2017 07:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC