Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG FMIS/MMIS

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 2051/EVN-TCKT+VT+CNTT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc triển khai các công việc phục vụ công tác vận hành hệ thống FMIS/MMIS tại các Tổng công ty và Công ty mẹ EVN. Theo đó, hệ thống FMIS/MMIS sẽ thực hiện tại các Tổng công ty và Công ty mẹ EVN từ 01/01/2017. Hệ thống FMIS/MMIS không thực hiện chạy thử và dự kiến sẽ khóa hệ thống phần mềm FMIS đang sử dụng tại các đơn vị vào 31 tháng 3 năm 2017.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã thành lập Tổ công tác FMIS/MMIS do Ông Phạm Văn Thư làm tổ trưởng cùng các thành viên và nhóm công tác thực hiện.

Với yêu cầu đó, từ ngày 29/7/2016 đến 31/8/2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cử 06 cán bộ thuộc Phòng Tài chính - Kế toán và Phòng Kế hoạch - Vật tư tham dự khóa tập huấn 08 phân hệ nghiệp vụ: Phải thu (AR), phải trả (AP), tài sản cố định (FA), tiền (CM), quản lý hợp đồng (PO), quản lý vật tư (INV), tổng hợp (GL) và phân tích báo cáo. Khóa tập huấn này giúp kế toán làm quen với giao diện, quy trình và các nghiệp vụ trên hệ thống kế toán mới. Qua thời gian đào tạo ngắn hạn (01 tháng) cho thấy, đây là hệ thống phần mềm với quy trình, nghiệp vụ hoàn toàn khác so với hệ thống FMIS hiện nay và được sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh - đây là khó khăn với các đơn vị.

Thực hiện kế hoạch của GENCO2, từ 10/10/2016 đến 19/11/2016, Công ty cử 14 CBCNV thuộc các phòng ban chức năng và Công ty con tham dự đào tạo chuyển giao hệ thống FMIS/MMIS tại Cần Thơ; gồm 11 phân hệ và 03 khóa đào tạo làm sạch dữ liệu, chuyển đổi dữ liệu.

 

Là Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán, yêu cầu về thời gian nộp báo cáo tài chính càng cao, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại xác định: Chuyển đổi hệ thống phần mềm từ FMIS sang FMIS/MMIS là nhiệm vụ tài chính quan trọng năm 2017, yêu cầu các kế toán viên, các chuyên viên kế hoạch, vật tư, nhân sự và kỹ thuật phải hoàn thành.

Trước tình hình thực tế của đơn vị, với khối lượng danh mục cán bộ công nhân viên, nhà cung cấp và mã vật tư lớn nhất trong toàn GENCO2, Công ty đã thành lập tổ thẩm định để chuẩn hóa lại hệ thống vật tư với trên 20.000 mã vật tư; lập kế hoạch đảm bảo cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin, chuyển đổi, tích hợp từ hệ thống phần mềm FMIS sang FMIS/MMIS. Đồng thời, tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ công nhân viên trong đơn vị, thực hành thuần thục phần hành và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

Cùng với yêu cầu ngày càng cao trong công tác quản trị doanh nghiệp, đứng trước yêu cầu của toàn ngành và GENCO2, lãnh đạo PPC và toàn thể cán bộ công nhân viên đã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ – hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và ngành điện

Đinh Thị Diễm Quỳnh – Phòng TCKT

TAGS:
Xuất bản: 21/10/2016 10:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC