Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

Vào hồi 9 giờ ngày 08/8/2017, tại Hội trường nhà ILK, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2017. Về dự Đại hội có Ông Nguyễn Văn Non – Trưởng ban Tổng hợp Tổng công ty Phát điện 2 cùng các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban kiểm soát và 48 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 272.059.201 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021 với ông Nguyễn Thành Trung – người đại diện 30% vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.  Đồng thời, bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng, đại diện 30% vốn của EVNGENCO2 tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại. Đại hội được sự nhất trí cao của các cổ đông với 99,74% ý kiến tán thành tại Đại hội. 

Đại hội kết thúc vào hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày.

 

Diễm Quỳnh – Phòng TCKT
Xin vui lòng xem: NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017, TẠI ĐÂY BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017, TẠI ĐÂY


TAGS:
Xuất bản: 08/08/2017 08:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC