Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI TỔ CHỨC DIỄN TẬP CHIẾN ĐẤU PHÒNG THỦ NĂM 2016

Thực hiện kế hoạch diễn tập Quốc phòng - An ninh năm 2016 của UBND thị xã Chí Linh, ngày 17/8/2016 Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016.


Đến dự và chỉ đạo diễn tập, đồng chí Thượng tá Vũ Văn Khương UVBTV Thị ủy, Phó ban chỉ đạo diễn tập, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự Thị xã Chí Linh phát biểu khẳng định tầm quan trọng, mục đích của cuộc diễn tập. Thông qua diễn tập nhằm quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các ban, ngành, đoàn thể. Khả năng sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng, chuyển Công ty sang thời chiến; là dịp để đánh giá kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Tự vệ Công ty, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, củng cố Quốc phòng - An ninh.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ gồm 3 giai đoạn, 10 vấn đề huấn luyện; tập trung vào hai vấn đề huấn luyện chính đó là: Chuyển Công ty vào các tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng - An ninh; chuyển lực lượng tự vệ từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao; xử trí tình huống A2. Chuyển Công ty vào tình trạng chiến tranh; chuyển lực lượng tự vệ từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ; thực hành phòng tránh đánh trả địch tiến công hỏa lực.

Về diễn tập phần cơ chế, Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, tổ chức đoàn thể và các đơn vị trong Công ty đã quán triệt và vận dụng Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Quá trình diễn tập đã thể hiện được vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, sự điều hành của Ban Tổng giám đốc và công tác tham mưu của các đơn vị chức năng và tổ chức đoàn thể, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đó lấy lực lượng tự vệ làm nòng cốt trong hoạt động  bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Công ty.


Qua đợt diễn tập lần này đã giúp cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, lực lượng tự vệ và các tổ chức đoàn thể Công ty nâng cao trình độ, khả năng tham mưu, trình độ hiệp đồng xử trí các tình huống và sẵn sàng chiến đấu phòng thủ; đồng thời đây cũng là dịp để Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc Công ty bổ sung, kiện toàn hệ thống văn kiện tác chiến, nâng cao nhận thức về nhiệm vụ Quốc phòng - An ninh cho cán bộ và người lao động. Kết thúc diễn tập được Ban chỉ đạo diễn tập Quốc phòng - An ninh năm 2016 thị xã Chí Linh đánh giá kết quả đạt loại Giỏi.

Đồng Văn Vũ, Chuyên trách Quân sự Công ty 

TAGS:
Xuất bản: 19/08/2016 08:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC