Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG-QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2016

Ngày 15 tháng 12 năm 2016, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016 theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự thị xã Chí Linh, sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban chỉ huy quân sự Công ty.

Về dự Hội nghị có đồng chí Trung tá Trần Ngọc Thức - Phó chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Ban CHQS thị xã Chí Linh; ông Phạm Kim Lâm - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Văn Thư - Tổng giám đốc; Các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, các cá nhân tiêu biểu trong Công ty và cán bộ của Ban CHQS thị xã Chí Linh.

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự chỉ đạo của Ban Tổng giám đốc, Ban chỉ huy quân sự, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, các đơn vị, công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương của Công ty đã đạt được những kết quả tích cực. Đã triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp đối với công tác Quốc phòng -Quân sự địa phương. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trong năm đã mở 1 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 4 cho 98 cán bộ; trú trọng công tác xây dựng lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên; tham gia Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua Quyết thắng năm 2016; tham gia tập huấn giáo viên Bộ binh và Binh chủng; huấn luyện binh chủng cho 48 đồng chí, kiểm tra kết thúc huấn luyện đơn vị đạt loại Giỏi; Công ty tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2016 bảo đảm an toàn và được cấp trên đánh giá kết quả loại Giỏi; đăng ký nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2016 là 20 đồng chí, đảm bảo chỉ tiêu cấp trên giao; đồng thời rà soát phúc tra các đối tượng trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2017 báo cáo kịp thời Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã. Tiểu đoàn Tự vệ công ty năm 2016 đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng cấp Quân khu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016 còn một số tồn tại cần khắc phục như lực lượng Tự vệ của Công ty được biên chế thuộc các đơn vị vận hành làm việc theo ca, vì vậy việc bố trí thời gian nghỉ sản xuất để tham gia huấn luyện theo kế hoạch còn gặp nhiều khó khăn do các chức danh vận hành phải qua đào tạo mới đảm nhận được; chính sách đối với lực lượng Tự vệ còn nhiều bất cập, do vậy chưa động viên được tinh thần cán bộ chiến sỹ tự vệ tham gia hoạt động.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Ban CHQS thị xã Chí Linh và Công ty đã yêu cầu trong thời gian tới Ban CHQS Công ty tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Công ty để thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác đăng ký, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng; chỉ đạo đơn vị diễn tập chiến đấu bảo đảm chất lượng, an toàn tuyệt đối về mọi mặt; bảo đảm kinh phí cho mọi hoạt động của lực lượng Tự vệ và chính sách hậu phương Quân đội trong Công ty; tích cực, chủ động tham gia có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Tại Hội nghị Tổng giám đốc Công ty đã biểu dương, khen thưởng cho 02 tập thể và 06 cá nhân có thành tích trong công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương năm 2016.

Đồng Văn Vũ –Phòng BVCH

 

TAGS:
Xuất bản: 17/12/2016 09:21
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC