Previous
Next

Tin PPC

CÔNG TY CPNĐ PHẢ LẠI HOÀN THÀNH ĐẠI TU TỔ MÁY SỐ 2

Tổ máy 2 thuộc Dây chuyền 1 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại được xây dựng vào những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ trước với công suất thiết kế 110 MW. Trải qua thời gian vận hành trên 30 năm, Tổ máy đã cung cấp một sản lượng điện lớn cho lưới điện quốc gia, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước.

        Để các tổ máy vận hành an toàn, ổn định và đạt hiệu suất cao, công tác đại tu, sửa chữa, bảo dưỡng đóng một vai trò quan trọng. Theo kế hoạch đại tu ban đầu được phê duyệt, thời gian đại tu Tổ máy 2 được thực hiện từ ngày 20/7/2017. Sau sự cố cháy do chập cáp điện tại Máy 2 ngày 06/6/2017, thời gian đại tu được điều chỉnh thực hiện từ ngày 20/6/2017. Sau thời gian sửa chữa, đại tu, với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV Công ty và đơn vị thầu chính là Công ty Cổ phần dịch vụ sửa chữa Nhiệt điện miền Bắc cùng các nhà thầu phụ, công tác đại tu đã hoàn thành, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, an toàn lao động trong quá trình diễn ra công tác đại tu, Tổ máy số 2 được đưa vào hoạt động trở lại, các hệ thống, thiết bị đã vận hành ổn định.

TAGS:
Tác giả: Xuân Kiên; Xuất bản: 08/10/2017 08:10
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC