Previous
Next

Tin PPC

ĐÀO TẠO HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001:2011

Được sự nhất trí của Ban Tổng Giám đốc, trong 02 ngày 08 và 09 tháng 01 năm 2018, Công ty Cổ phẩn Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức khóa đào tạo Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011 cho 154 CBCNV trong Công ty dưới sự giảng dạy của các chuyên gia thuộc Công ty TNHH Chứng nhận NQA Việt Nam. Hiện tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng, vận hành thử nghiêm Hệ thống quản lý Môi trưởng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

Tham gia khóa đào tạo, ngoài Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, đợt này còn bao gồm trưởng ca, trưởng kíp sản xuất, kỹ thuật viên các phân xưởng và các công nhân vận hành.

Qua khóa đào tạo, các học viên  trong khóa học đã  nắm bắt được một số các nội dung cơ bản như:

- Tổng quan về năng lượng và quản lý năng lượng;

- Cách tiếp cận sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;

- Các yêu cầu của tiêu chuẩn, cách thức xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2011.

Sau 2 ngày làm việc tích cực các học viên đã nhận thức được lợi ích của việc áp dụng hệ thống: ISO 50001:

-         Sự tuân thủ các quy định của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả;

-         Sử dụng hiệu quả hơn các thiết bị tiêu thụ năng lượng;

-         Huy động được sự tham gia của mỗi thành viên vào hoạt động quản lý năng lượng;

-         Tạo sự minh bạch và điều kiện thuận lợi cho công tác tuyên truyền về quản lý các nguồn năng lượng;

-         Thúc đẩy việc thực hành quản lý năng lượng và tăng cường các hành vi quản lý năng lượng tốt.

Khoá học đã góp phần thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, công nhân viên, giúp cho công tác sản xuất ngày càng tiết kiệm, hiệu quả.

       Nguyễn Văn Nhuận, Bùi Thị Hòa

                                                                                                                         

TAGS:
Xuất bản: 09/01/2018 05:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC