Previous
Next

Khoa học công nghệ

Giải Ba VIFOTECH dành cho đề tài giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Phả Lại

Công trình Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống lọc bụi tĩnh điện Nhà máy điện Phả Lại do ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc, ông Vũ Xuân Cường - Phó tổng giám đốc và các cộng sự là các kỹ sư, chuyên viên của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện đã đoạt giải Ba.

Ông Nguyễn khắc Sơn - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điệ Phả Lại (người cầm hoa) - chủ nhiệm đề tài và các cộng sự

Ngày 25 tháng 4 năm 2008, tại Nhà hát lớn thành phố Hà Nội, Ban tổ chức giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) đã trao giải cho các tác giả của 59 công trình đoạt giải sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2007. Các công trình đoạt giải là những nghiên cứu lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam, mang lại hiệu quả kinh tế xã hội lớn và có hàm lượng sáng tạo cao.

Công trình Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống lọc bụi tĩnh điện Nhà máy điện Phả Lại do ông Nguyễn Khắc Sơn - Tổng Giám đốc, ông Vũ Xuân Cường - Phó tổng giám đốc và các cộng sự là các kỹ sư, chuyên viên của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại thực hiện đã đoạt giải Ba.

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả làm việc và vận hành ổn định của hệ thống lọc bụi tĩnh điện đồng thời giảm chi phí vận hành và chi phí sửa chữa. Đề tài đã góp phần đáng kể vào công tác bảo vệ môi trường, xử lý triệt để ô nhiễm do nhà máy thải ra, đưa Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại ra khỏi danh sách 4295 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn cả nước.

Xuất bản: 13/05/2008 09:30
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC