Previous
Next

Tin PPC

HOẠT ĐỘNG BÌNH ĐẲNG GIỚI Ở CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

           Tổng kết công tác Bình đẳng giới- Vì sự tiến bộ phụ nữ giai đoạn 2011- 2015, Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã hoàn thành xuất sắc 4/5 mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (bảo đảm quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động và việc làm, trong giáo dục và đào tạo; hỗ trợ cân bằng giữa công việc và đời sống gia đình; kiện toàn kịp thời ban VSTBPN và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về bình đẳng giới). Riêng mục tiêu 3 - tỷ lệ nữ tham gia vị trí quản lý và ra quyết định còn khiêm tốn, nhưng đã có tiến bộ mới, nữ tham gia BCH Công đoàn Công ty tăng 100%, BCH Đoàn thanh niên tăng 250% so với giai đoạn 2006-2010, đặc biệt đã có một số nữ trong danh sách quy hoạch cán bộ quản lý, cán bộ Đảng của Công ty. Mặt nổi trội được lãnh đạo Tổng Công ty Phát điện 2 và Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương đánh giá cao là công tác tuyên truyền, giáo dục bài bản, chất lượng và hiệu quả. Lãnh đạo chuyên môn và Công đoàn Công ty đã phối hợp chặt chẽ thực hiện:

          1. Cung cấp tài liệu về Luật Bình đẳng giới năm 2006 và chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020. Tổ chức phổ biến, quán triệt chỉ đạo của Tập đoàn, Công đoàn Điện lực Việt Nam về Kế hoạch hành động bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015.

          2. Mời chuyên gia tập huấn, trao đổi về “Văn hóa ứng xử và bình đẳng giới” cho 281 cán bộ Đảng, chính quyền, Công đoàn, nữ công, ĐTN, HCCB từ cấp tổ trở lên để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ trong công tác bình đẳng giới- VSTBPN. Tập huấn về Luật bình đẳng giới và kiến thức pháp luật về bình đẳng giới. Lần lượt cử 4 cán bộ ban VSTBPN của Công ty tham gia tập huấn về bình đẳng giới và kỹ năng lãnh đạo của EVN.

          3. Không chỉ dừng lại ở phổ biến, mà còn tổ chức, vận động CNLĐ thi viết bài tìm hiểu về Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật hôn nhân và gia đình, luật chăm sóc và bảo vệ trẻ em.

          4. Đỉnh cao của tuyên truyền là tổ chức các Hội thi “Cán bộ nữ công giỏi- vì sự tiến bộ phụ nữ” năm 2011, hội thi “Mâm cơm đãi khách” năm 2012 và Hội thi “Hiểu biết pháp luật” năm 2014. Hệ thống câu hỏi và đề cương đáp án về quy định của Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình, luật Hôn nhân và gia đình, Chiến lược Quốc gia VSTBPN giai đoạn 2011- 2020, mục tiêu kế hoạch hành động Bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015 của EVN, kiến thức pháp luật, kiến thức gia đình được chuẩn bị chu đáo, cùng các tình huống và gợi ý trả lời được phổ biến rộng rãi đến đơn vị trong thời gian đủ dài để các thí sinh học nhuần nhuyễn, lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể và NLĐ đơn vị “sát hạch” góp ý, chỉnh sửa. Hội thi cấp Công ty là đợt cao điểm truyên truyền sâu rộng thiết thực nhất đến toàn thể lãnh đạo các cấp và NLĐ.

          5. Thông qua các hoạt động Bình đẳng giới- VSTBPN, hàng trăm lượt tập thể, cá nhân đã được nêu gương, khen thưởng kịp thời, thỏa đáng để ngày càng nhiều người quan tâm, làm tốt hơn.


Nguyễn Thị Thậm

TAGS:
Xuất bản: 11/03/2016 10:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC