Previous
Next

Tin PPC

HỘI CỰU CHIẾN BINH CÔNG TY TỔ CHỨC ĐẠI HỘI LẦN THỨ III

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 31/5/2016 của Tỉnh ủy Hải Dương về lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp; Kế hoạch số 188/KH-CCB ngày 27/6/2016 của Hội Cựu chiến binh tỉnh; Kế hoạch số 13/KH-CCB ngày 12/8/2016 của Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh về việc tiến hành đại hội và hướng dẫn quy trình nhân sự tổ chức Đại hội Hội Cựu chiến binh các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022, ngày 11/4/2017 Hội Cựu chiến binh Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại long trọng tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Về dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phạm Vũ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Trần Trọng Du, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh; các đồng chí Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng các đồng chí là Bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; trưởng các tổ chức đoàn thể; trưởng các đơn vị và toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Trọng Du, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Phạm Văn Thư, Tổng giám đốc Công ty đều  đánh giá cao những đóng góp của Hội Cựu chiến binh Công ty trong phát triển sản xuất kinh doanh, bảo vệ trật tự an toàn của Công ty; khẳng định hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty đã được rèn luyện, thử thách qua nhiều môi trường công tác, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, nhiều đồng chí giữ những cương vị cao trong Công ty. Dù trên các cương vị công tác khác nhau song hội viên Hội Cựu chiến binh Công ty luôn gương mẫu trong công việc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên tinh thần trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, Hội Cựu chiến binh Công ty đã làm tốt công tác tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn động viên Cựu chiến binh và Cựu quân nhân trong Công ty giữ gìn và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn quan tâm giáo dục bồi dưỡng thế hệ trẻ trong Công ty, nâng cao ý thức trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chăm lo giúp đỡ nhau về vật chất và tinh thần, làm tốt công tác tình nghĩa trong nội bộ Hội, trong Công ty và ngoài xã hội.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 07 đồng chí, bầu đúng thành phần và đủ 10 đại biểu tham dự đại hội Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh Hải Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2017-2022./.
Một số hình ảnh Đại hội:

  Toàn cảnh Đại hội
  Đ/c Trần Trọng Du, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh  Khối Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội  Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Công ty nhiêm kỳ 2017 - 2022


Vũ Xuân Điểm - 
Chủ tịch Hội CCB Công ty


TAGS:
Xuất bản: 12/04/2017 07:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC