Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐÔNG PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH 2 NĂM 2018

Chiều ngày 19/04/2018, tại Hội trường Dây chuyền 2 đã diễn ra Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2018 của Phân xưởng Vận hành 2. Tham dự Hội nghị có 121 đại biểu đại diện cho các ca, tổ sản xuất, các chức danh chính và các tổ chức đoàn thể trong Phân xưởng, đặc biệt tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc Công ty.

Tại Hội nghị đồng chí Nguyễn Hoàng Hải – Quản đốc phân xưởng đã báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ sản xuất năm 2018. Theo đó năm 2017 Phân xưởng đã sản xuất được 3,218 tỷ (kWh), tuy chỉ đạt 93,4% theo kế hoạch nhưng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật như: Suất tiêu hao than, dầu kèm, điện tự dùng… đều đạt và vượt so với định mức và năm 2016.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2017, phân xưởng Vận hành 2 đặt mục tiêu chung trong năm 2018 là:

- Đảm bảo sản xuất an toàn, không để xẩy ra tai nạn lao động nặng và tai nạn lao động chết người.

- Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Sản lượng điện phát: ≥3,707 tỷ(kWh)

+ Tỷ lệ điện tự dùng cho sản xuất: ≤ 8,5%

+ Suất dầu kèm theo SLĐ ĐC: ≤ 1,2g/kWh

+ Suất tiêu hao than TC: ≤ 336,5g/kWh

+ Suất sự cố: ≤ 0,33

+ Các chỉ tiêu khác đạt và vượt so với phương án giá điện

- Nâng cao độ tin cậy của tổ máy.

Song song với công tác sản xuất, công tác an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn và quản lý thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ cũng được Phân xưởng đặc biệt quan tâm và thực hiện hiệu quả.

Cũng tại Hội nghị đồng chí Trần Tiến Dũng – Chủ tịch Công đoàn phân xưởng báo cáo tình hình thực hiện chế độ chính sách với Người lao động trong năm 2017 và phát động phong trào thi đua đến toàn thể CBCNV trong phân xưởng, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, hăng hái thi đua lao động sản xuất, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc Công ty ghi nhận những thành tích mà tập thể CBCNV Phân xưởng Vận hành 2 đã đạt được trong năm 2017 và những năm qua, góp phần quyết định sự thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty; đồng chí biểu dương những nỗ lực trong công tác tổ chức, vận hành, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên, giám sát thiết bị, thay thế vật tư, chăm lo đời sống người lao động… của phân xưởng. Thay mặt lãnh đạo Công ty, đồng chí giải đáp các đề xuất, kiến nghị của người lao động một cách thỏa đáng, cởi mở và nhận được sự nhất trí cao của toàn thể Hội nghị. Đồng chí cũng đã chỉ ra những khó khăn, thách thức trong thời gian tới và đưa ra những nhiệm vụ cụ thể đòi hỏi Ban Quản đốc và tập thể CBCNV trong Phân xưởng phải phấn đấu nhiều hơn nữa, đoàn kết và quyết tâm hơn nữa, đồng lòng đồng sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2018, xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiêp nhằm mang đến môi trường làm việc thân thiện, đảm bảo việc làm cho người lao động, ổn định thu nhập và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Trần Văn Thành - PX Vận hành 2

TAGS:
Xuất bản: 20/04/2018 01:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC