Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI ĐỊNH KỲ QUÝ IV NĂM 2017

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, cũng như phản ánh tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn, ngày 28/12/2017 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc Quý IV năm 2017.

Tham dự Hội nghị gồm gần 100 đại biểu là đại diện tập thể người lao động, các đơn vị, cá nhân có ý kiến kiến nghị. Đồng chí Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện cho Người sử dụng lao động chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đối thoại được thực hiện dựa trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch với tinh thần hợp tác, xây dựng và có hiệu quả thiết thực. Đại diện cho tập thể người lao động đã thẳng thắn trao đổi và tập trung thảo luận về các vấn đề liên quan đến điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, các chế độ cho người lao động,… Kết thúc Hội nghị Đối thoại định kỳ Quý IV/2017, những thắc mắc của người lao động đã được giải thích thỏa đáng, công khai và dân chủ; những kiến nghị, đề xuất được lãnh đạo Công ty ghi nhận và giải quyết, qua đó giúp người lao động yên tâm làm việc, nỗ lực cùng tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 

TAGS:
Tác giả: Xuân Kiên; Xuất bản: 28/12/2017 08:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC