Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI - QUÝ IV NĂM 2018

Nhằm phát huy quyền làm chủ của người lao động, tạo điều kiện để người lao động được tham gia ý kiến về những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình cũng như phản ánh tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn. Ngày 26/12, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc quý IV năm 2018. Tham dự Hội nghị đối thoại có ông Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc Công ty, đại diện cho người sử dụng lao động, chủ trì Hội nghị; ông Lê Văn Chính – Chủ tịch Công đoàn Công ty và gần 100 đại biểu đại diện cho tập thể người lao động, các đơn vị, cá nhân có ý kiến, kiến nghị trong Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Tổng Giám đốc đã thông báo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Các ý kiến, kiến nghị của người lao động đã được đồng chí Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng liên quan tiếp thu, trả lời đầy đủ, rõ ràng trên tinh thần dân chủ, công khai.

Trong quá trình đối thoại, các thành viên tham gia đối thoại đã trao đổi, thảo luận thẳng thắn, dân chủ và cởi mở về các nội dung liên quan đến điều kiện làm việc, bảo hộ lao động, các chế độ cho người lao động. Thông qua Hội nghị, người lao động hiểu rõ hơn về các chế độ, quyền lợi, sự quan tâm của lãnh đạo Công ty đối với người lao động, đồng thời nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình đối với Công ty trong tình hình mới.

Hội nghị đối thoại định kỳ tại nơi làm việc đã giúp tăng cường chia sẻ thông tin, sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động, tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ cùng nhau xây dựng Công ty phát triển bền vững.

Trịnh Thu Thúy - PCT Công đoàn, TB Nữ công Công ty

TAGS:
Xuất bản: 27/12/2018 08:35
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC