Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

Thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Đảng bộ Công ty, ngày 12/5/2017, Đảng bộ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2016 và Phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2016. Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Vũ – Phó Bí thư thường trực, đồng chí Nguyễn Viết Hiếu – Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Đảng bộ Công ty, đại diện các tổ chức, đoàn thể và các đảng viên tiêu biểu, xuất sắc năm 2016.

Năm 2016 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam. Tình hình kinh tế, chính trị và an ninh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp. Ngoài việc chịu ảnh hưởng từ những khó khăn chung của nền kinh tế đất nước Công ty còn gặp những khó khăn riêng nhất định trong sản xuất kinh doanh. Dù vậy, năm qua thu nhập và đời sống của người lao động trong Công ty ổn định và được cải thiện, an ninh chính trị nội bộ được giữ vững, cán bộ, đảng viên, người lao động phấn khởi tin tưởng vào sự phát triển của Công ty. Đảng uỷ Công ty luôn chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng trong Đảng bộ. Tổ chức quán triệt, học tập các nghị quyết của Đảng, triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khoá XVI. Cán bộ, đảng viên nêu cao tính gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của Công ty; tích cực trau dồi rèn luyện phẩm chất chính trị, có đạo dức, lối sống lành mạnh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh được Đảng bộ quan tâm chỉ đạo gắn với các phong trào thi đua và xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được Đảng bộ đặc biệt quan tâm. Năm 2016 và đầu năm 2017 đã cử chọn được 55 quần chúng tích cực tham gia lớp đối tượng kết nạp Đảng, kết nạp được 17 quần chúng ưu tú vào Đảng, chuyển Đảng chính thức 16 đảng viên dự bị và cử 15 đồng chí học lớp đảng viên mới.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2017: Là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, do đó Đảng bộ Công ty tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức đoàn thể để lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất được giao. Thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, chủ động nắm bắt, phản ánh, định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và người lao động. Tổ chức quán triệt kịp thời các Nghị quyết của Đảng, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các phong trào thi đua sản xuất, xây dựng văn hoá, nâng cao đời sống người lao động. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên, tối thiểu 85% là đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ;  90% số chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh trở lên. Đảng bộ Công ty đạt trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh, xuất sắc, xây dựng Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại phát triển bền vững.

Xuân Kiên

 

TAGS:
Tác giả: Xuân Kiên; Xuất bản: 12/05/2017 02:36
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC