Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2016

Ngày 10/02/2017, tại Hội trường Công ty đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác sản xuất – kinh doanh năm 2016 và triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2017. Tham dự Hội nghị gồm 326 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong Công ty, các đại diện của Công ty cổ phần dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, đặc biệt Hội nghị có mặt của các đồng chí lãnh đạo Tổng công ty Phát điện 2 và các đại diện cổ đông lớn của Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thư - Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Theo đó, năm 2016 Công ty đã sản xuất được 5.246,34 triệu kWh đạt 88,62% kế hoạch năm, bằng 83,30% so với năm 2015, trong đó:

          + Dây chuyền 1: 1.661,01 triệu kWh, đạt 74,21 % kế hoạch, bằng 69,01 % so với năm 2015.

          + Dây chuyền 2: 3.585,33 triệu kWh, đạt 97,37 % kế hoạch, bằng 92,14 % so với năm 2015.

Năm 2016, hầu như giá thị trường đều thấp hơn chi phí biến đổi của cả hai dây chuyền, kể cả vào những tháng cao điểm mùa khô, vì vậy Dây chuyền 1 không có cơ hội phát theo giá thị trường. Sản lượng Dây chuyền 2 phát theo giá thị trường rất thấp, trong khi đó hợp đồng điện Dây chuyền 1 đến 27/5/2016 mới ký xong nên 6 tháng đầu năm 2016 Dây chuyền 1 chưa được giao Qc, do đó Công ty chỉ phát cầm chừng ở mức tối thiểu với sản lượng bán 825 triệu kWh (930,22 triệu KWh đầu cực, bằng 68,8% cùng kỳ 2015). 6 tháng cuối năm, sản lượng điện Qc được giao 595 triệu KWh, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng hợp đồng Qc giao cho Phả Lại 2 cả năm 2016 là 2.363 triệu kWh, bằng 77% năm 2015. Từ tháng 7 đến tháng 11 hệ thống điện huy động thấp, các tổ máy đều chạy ở dải công suất không kinh tế, do đó làm cho suất tiêu hao than và các chi phí tăng cao, không đạt kế hoạch đề ra và các chỉ tiêu nhiệm vụ tối ưu hóa chi phí. Với mức Qc được giao thấp, giá bán điện bình quân chỉ đạt 1.231,34 đồng/kWh, bằng 93,71% so với giá điện bình quân năm 2015 nên doanh thu từ hoạt động sản xuất điện năm 2016 chỉ đạt 5.844 tỷ đồng, trong đó bao gồm 113 tỷ đồng thu bổ sung tiền điện 6 tháng đầu năm 2016 của Phả Lại 1 và điều chỉnh giảm doanh thu điện do điều chỉnh giá trị điện. Công ty tích cực tìm kiếm các giải pháp về tài chính, tìm các ngân hàng có lãi suất huy động tốt hơn để cải thiện doanh thu. Doanh thu tiền lãi tiền gửi năm 2016 đạt 397 tỷ đồng cao hơn 63 tỷ đồng so với năm 2015, đồng thời doanh thu từ cổ tức cũng được cải thiện, từ 90,02 tỷ đồng năm 2015 lên 103 tỷ đồng năm 2016. Tổng doanh thu năm 2016 của Công ty 6.395,35 tỷ đồng.

Tổng chi phí sản xuất điện năm 2016 là 5.753,11 tỷ đồng, trong đó chi phí sửa chữa lớn năm 2016 đạt 320,84 tỷ đồng. Do các công trình vẫn đang ở giai đoạn hoàn thành chạy thử thương mại nên phần lớn là giá trị hoàn thành chưa quyết toán. Đơn giá thuế tài nguyên, tiền thuê đất năm 2016 tăng so với năm 2015 do đó chi phí thuế tài nguyên và thuê đất tăng gần 12 tỷ đồng so với kế hoạch. Chi phí lãi vay khoản vay ngoại tệ năm 2016 là 125,34 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2016, tỷ giá đồng Yên là 196,22 đồng/JPY, do đó chi phí chênh lệch tỷ giá đánh giá lại năm 2016 là 206,74 tỷ đồng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã và đang triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu cho kế hoạch năm 2017 với phương châm đảm bảo ổn định, hiệu quả và kinh tế trong sản xuất kinh doanh. Các mục tiêu cụ thể:

- Điện năng sản xuất: 5.591,30 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1: 1.914,60 triệu kWh,

+ Dây chuyền 2: 3.676,70 triệu kWh.

- Điện năng bán cho EVN: 5.056,04 triệu kWh trong đó:

+ Dây chuyền 1: 1.703,99 triệu kWh

+ Dây chuyền 2: 3.352,05 triệu kWh

Sau báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc, phần tham luận sôi nổi với nhiều ý kiến đóng góp về các mặt công tác, nhiều ý kiến về công tác quản lý vận hành, sửa chữa thiết bị, thị trường điện... được Hội nghị nhiệt liệt tán thành. Bà Nguyễn Thị Mai Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cơ điện lạnh – cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến chia sẻ động viên tập thể cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo lợi nhuận, nâng cao đời sống cho người lao động và quyền lợi cho các cổ đông.

Hội nghị vinh dự được nghe đồng chí Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí đánh giá cao công tác quản lý kỹ thuật ngày một tốt hơn của tập thể cán bộ công nhân viên Công ty. Tuy sản lượng điện không đạt theo kế hoạch nhưng Công ty đã hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh có lãi. Đồng chí đã chỉ rõ những nội dung còn hạn chế và đưa ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2017 và những năm tiếp theo như: Nâng cao quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; quan tâm, chăm lo đời sống người lao động; ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong quản lý sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai các đề án nâng cao hiệu suất các tổ máy; đẩy nhanh chất lượng và tiến độ các dự án…

Phần tổng kết khen thưởng, 32 tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2. Hội nghị đã tiến hành phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2017 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất của Công ty, tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao đời sống của công nhân viên chức, lao động.
Một số hình ảnh Hội nghị:

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2 phát biểu ý kiến 
Bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh
- Cổ đông lớn của Công ty phát biểu ý kiến
Ông Ngô Việt Hải - Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị
Ông Phan Đức Hơn - Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 trao Bằng khen của EVN
cho các tập thể xuất sắc năm 2016

Xuân Kiên


 

 

 

TAGS:
Xuất bản: 11/02/2017 09:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC