Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ SẢN XUẤT NĂM 2018

Ngày 12/01/2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất – kinh doanh năm 2017 và triển khai nhiệm vụ sản xuất năm 2018. Tham dự Hội nghị gồm 330 đại biểu đại diện cho các đơn vị trong Công ty, đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc, đại diện cổ đông lớn của Công ty... Đại diện lãnh đạo cấp trên, đồng chí Trương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc, đồng chí Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017 Công ty đã sản xuất được 4.998,28 triệu kWh, đạt 89,4% kế hoạch năm, bằng 95,27% so với năm 2016, trong đó:

          + Dây chuyền 1: 1.779,47 triệu kWh

          + Dây chuyền 2: 3.218,81 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN: 4.519,65 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1: 1.574,55 triệu kWh

+ Dây chuyền 2: 2.945,06 triệu kWh

Năm 2017, mặc dù về phương thức, Công ty luôn bám sát sản lượng phân bổ theo hợp đồng, các tổ máy đều đáp ứng yêu cầu, không phát sinh Qdu âm. Tuy nhiên việc sự cố Máy 2 và thời gian đại tu Khối 6 kéo dài nên dẫn đến không có khả năng phát sản lượng Qc cao trong khi thị trường phát điện cạnh tranh năm 2017 hầu như giá thị trường đều thấp hơn chi phí biến đổi của cả hai dây chuyền nên không có nhiều cơ hội phát gia tăng sản lượng tham gia thị trường. Tuy vậy, công tác thị trường năm 2017 của Công ty hoạt động linh hoạt, luôn bám sát thị trường, đưa ra phương án chào giá hợp lý, duy trì hoạt động các tổ máy có hiệu quả, vừa đáp ứng được yêu cầu của hệ thống và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 là 988,74 tỷ đồng, vượt 36,8% so với kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ sản xuất điện đạt trên 700 tỷ đồng. Công ty luôn đảm bảo kịp thời nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, thu xếp vốn đảm bảo hiệu quả nhằm thực hiện trả nợ trước hạn 16 tỷ Yên Nhật. Việc thanh toán khoản vay này giúp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ít chịu ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2017, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại dự kiến trình Hội đồng Quản trị để thông qua đại hội cổ đông một số nội dung chính sau:

- Điện năng sản xuất: 5.071 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1:400 triệu kWh

+ Dây chuyền 2: 3.707 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN: 4.603 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1: 1.239 triệu kWh

+ Dây chuyền 2: 3.364 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 6.937 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 630 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuất điện là 400 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí đánh giá cao công tác thị trường điện của Công ty. Tuy sản lượng điện không đạt theo kế hoạch nhưng đã đạt lợi nhuận cao, hoàn thành tốt mục tiêu sản xuất kinh doanh. Đồng chí đã chỉ ra những nội dung còn hạn chế và yêu cầu các bộ phận liên quan giải trình, làm rõ, đồng thời đưa ra các nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2018 và những năm tiếp theo như: Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động; quan tâm, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ trong quản lý sản xuất, kinh doanh; tiếp tục triển khai, đẩy nhanh chất lượng và tiến độ các dự án…

Phần tổng kết khen thưởng, 30 tập thể và cá nhân được trao tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2. Hội nghị đã tiến hành phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2018 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất của Công ty, tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao đời sống của công nhân viên chức, lao động.

 Một số hình ảnh tại Hội nghị:
TAGS:
Tác giả: Xuân Kiên; Xuất bản: 13/01/2018 09:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC