Previous
Next

Tin PPC

HỘI NGHỊ UỶ BAN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG CẦU

Ngày 14/10/2016, Tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Uỷ ban bảo vệ Môi trường lưu vực sông Cầu đã tổ chức họp và kiểm tra thực tế PPC về công tác bảo vệ Môi trường.
Dự họp Đại diện Bộ Tài nguyên Môi trường có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện Môi trường, UBND tỉnh Bắc Ninh có ông Nguyễn Tiến Nhường Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – đồng thời là Chủ tịch luân phiên của Ủy ban bảo vệ Môi trường lưu vực sông Cầu cùng các Sở ban ngành liên quan, UBND tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Anh Cương Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh và các Sở ban ngành liên quan, đại diện PPC có Ông Phạm Kim Lâm – Chủ tịch HĐQT, Ông Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc cùng các ông, bà Lãnh đạo Công ty, các đơn vị.

Uỷ ban Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu được Thủ tướng Chính phủ ký thành lập theo Quyết định số 171/2007/QĐ-TTg ngày 14/11/2007 có nhiệm vụ thúc đẩy công tác giữ gìn và bảo vệ môi trường bền vững cho lưu vực sông chạy qua địa bàn 6 tỉnh phía Bắc (Bắc Cạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương và Bắc Giang). Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là một Doanh nghiệp lớn có vị trí đặc biệt tại khu vực là nơi hợp lưu của 6 con sông (sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kinh Thầy, sông Thương, sông Lục Nam và sông Cầu) cũng là đơn vị có những hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác bảo vệ và gìn giữ lưu vực sông Cầu liên quan đến hoạt động sử dụng nước mặt cho tuần hoàn kín làm mát các tổ máy, xả thải nước thải, vận chuyển than dầu cho sản xuất điện, phát thải chất thải rắn và khói thải. Trong suốt những năm vừa qua PPC luôn quan tâm chú trọng công tác gìn giữ và bảo vệ môi trường trong đó có nhiệm vụ giữ gìn sự trong sạch cho dòng sông Cầu.
Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường, dây chuyền sản xuất của PPC và nghe báo cáo của Sở Tài nguyên – Môi trường Hải Dương, phát biểu tham luận của các Đại biểu, báo cáo về công tác thực hiện giữ gìn bảo vệ môi trường của của Tổng Giám đốc PPC Phạm Văn Thư, ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hải Dương, của ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất thải và cải thiện Môi trường Bộ Tài nguyên&Môi trường, ông Nguyễn Tiến Nhường Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh – Chủ tịch luân phiên của Ủy ban bảo vệ Môi trường lư vực sông Cầu đã phát biểu Kết luận Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực trong công tác phối hợp của các tỉnh trong công tác bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, những kiến nghị với Chính phủ Bộ Tài nguyên&Môi trường về việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp và kiểm soát chất lượng các nguồn thải công nghiệp, sinh hoạt, làng nghề ra lưu vực sông Cầu, hỗ trợ nguồn Tài chính cho sự hoạt động của Ủy ban, phối hợp với tổ chức JICA (Nhật Bản) có đánh giá và Đề án tổng thể bảo vệ lưu vực sông Cầu,…đồng thời cũng đánh giá cao sự nỗ lực, sự quyết tâm của PPC trong công tác bảo vệ môi trường, một Nhà máy sản xuất điện hàng năm sử dụng gần 3,5 triệu tấn than, gần 1000 tấn dầu FO,…nhưng Công ty đang xanh-sạch-đẹp, các nguồn phát thải được quản lý kiểm soát tốt, đang tích cực đầu tư cho việc nâng cấp cải tạo Dây chuyền 1 do Liên Xô ngày trước xây dựng để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Luật Môi trường năm 2015 và đặc biệt là Công ty đã kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải qua xử lý ra lưu vực sông Cầu góp phần bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu.

TAGS:
Xuất bản: 15/10/2016 07:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC