Previous
Next

Tin PPC

HỘI THẢO PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CẢI TẠO NÂNG CẤP DÂY CHUYỀN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Ngày 27/4/2017, theo chỉ đạo của Tổng công ty Phát điện 2, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức hội thảo về Dự án nâng cấp cải tạo Dây chuyền 1. Đây là hội nghị quan trọng để lựa chọn việc nâng cấp cải tạo Dây chuyền 1, đáp ứng 2 yêu cầu quan trọng: Nâng hiệu quả kinh tế kỹ thuật của Dự án và đáp ứng các tiêu chí về đảm bảo môi trường.

Tham dự Hội thảo có ông Ngô Việt Hải – Tổng Giám đốc cùng Ban Tổng Giám đốc và đại diện các Ban chức năng Tổng công ty Phát điện 2 , ông Nguyễn Hải Hà - Trưởng ban Kỹ thuật sản xuất Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Đoàn Ngọc Dương - Chủ nhiệm Dự án - Viện Năng lượng, PGS.TS Trương Duy Nghĩa – Chủ tịch Hội khoa học Kỹ thuật Nhiệt Việt Nam, ông Phạm Kim Lâm – Chủ tịch HĐQT, ông Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại cùng Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các đơn vị Công ty.

Dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại bao gồm 04 tổ máy, mỗi tổ máy gồm 02 lò hơi - 01 tuabin, máy phát. Đến thời điểm hiện nay các tổ máy đã vận hành trên 30 năm, do đó hiệu suất đã suy giảm, suất tiêu hao than, dầu lớn so với các tổ máy công nghệ tiên tiến, các chỉ tiêu phát thải ra môi trường không đáp ứng được theo Luật Môi trường năm 2015, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khó đáp ứng khi tham gia thị trường phát điện cạnh tranh mà chỉ chào theo giá biến đổi của thị trường điện. Mặc dù vậy 04 tổ máy của Công ty vẫn vận hành ổn định, an toàn và tin cậy với sản lượng điện hàng năm khoảng trên dưới 2 tỷ kWh điện góp phần vào cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia.

Theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh cho giai đoạn đến 2030 được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18 tháng 3 năm 2016 Dây chuyền 1 vẫn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống điện Quốc gia. Vì vậy, việc nâng cấp cải tạo Dây chuyền 1 là yêu cầu cấp thiết và phải sớm được thực hiện.

Sau các ý kiến phân tích về việc lựa chọn phương án cải tạo nâng cấp thiết bị, kết luận tại Hội thảo, ông Ngô Việt Hải - Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 đã thống nhất lựa chọn phương án thực hiện “Nâng cấp cải tạo các hạng mục chính hiện hữu đồng thời cải tạo, lắp mới hệ thống lọc bụi tĩnh điện, hệ thống khử NOx, SOx để đáp ứng các tiêu chí về môi trường” và yêu cầu Tư vấn Dự án là Viện năng lượng và Tư vấn thẩm định - Hội khoa học Kỹ thuật Nhiệt bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời yêu cầu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại củng cố, tăng cường chỉ đạo phối hợp với Tư vấn, các cơ quan quản lý các cấp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án nâng cấp cải tạo Dây chuyền 1.

                                                                                            Văn phòng Công ty 


 

TAGS:
Xuất bản: 03/05/2017 03:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC