Previous
Next

Tin PPC

HỘI THẢO “VAI TRÒ CỦA THƯ KÝ CÔNG TY TRONG QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN ĐẠI”

Tại Hội thảo, các diễn giả đã trình bày về cơ sở pháp lý, vị trí, vai trò của Thư ký công ty trong Quản trị doanh nghiệp. Theo đó, vị trí của Thư ký Công ty được kỳ vọng là người tham vấn chuyên môn về khía cạnh quản trị cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành nhằm đưa ra các quyết định chiến lược phù hợp, đảm bảo tuân thủ cũng như cân bằng lợi ích của các bên có quyền lợi liên quan. Chức năng, nhiệm vụ của Thư ký Công ty cũng đã được quy định trong Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn khác về Quản trị doanh nghiệp.

Kết thúc hội thảo, ông Phan Đức Hiếu, Phó Viện trưởng viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương là thành viên tham gia soạn thảo Luật Doanh nghiệp 2015 nhấn mạnh: Ngày nay, thư ký công ty không chỉ là một mà bao gồm nhiều nhiệm vụ và trách nhiệm, điều này có nghĩa rằng, vai trò của họ chính là trái tim của các hệ thống quản trị công ty và ngày càng được quan tâm nhiều hơn.

Tác giả: Lê Thế Sơn - Kế toán trưởng

TAGS:
Xuất bản: 13/06/2019 10:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC