Previous
Next

Tin PPC

HƯỞNG ỨNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2017

Năm 2017 là năm đầu tiên Thủ tướng Chính phủ quyết định lấy tháng 5 hằng năm là “Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động” nhằm thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động.

Thực hiện công văn số 968/GENCO2-VP ngày 31/3/2017 của Tổng công ty Phát điện 2 về việc hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 và xây dựng kế hoạch y tế năm 2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tại nạn lao động” Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại đã xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017 trong đơn vị. Theo đó, Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017 được triển khai đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị trong Công ty, người lao động làm việc trong mặt bằng do Công ty quản lý.

Nội dung, chương trình tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với các hoạt động của Tháng Công nhân năm 2017, đồng thời cần được cụ thể hóa, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, phòng, ban; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, CNLĐ về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ hướng vào chủ đề, nội dung của Tháng hành động trong đó tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác huấn luyện ATVSLĐ cho NLĐ, đặc biệt là việc huấn luyện cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, người lao động mới được tuyển vào làm việc, người lao động chuyển công việc khác hoặc do thay đổi công nghệ... tổ chức huấn luyện đầy đủ về ATVSLĐ cho NLĐ gắn với thực hành, thao diễn xử lý các sự cố kỹ thuật; rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp làm việc bảo đảm ATVSLĐ; tự kiểm tra, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức phát động  phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật – cải thiện điều kiện lao động; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc; tổ chức thành lập đội an toàn vệ sinh viên giỏi để bồi huấn và tham dự Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi do Tổng công ty Phát điện 2 tổ chức; tổ chức thăm hỏi nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; in ấn tờ rơi, treo băng zôn, khẩu hiệu tuyền truyền; tổ chức hội thảo, hội nghị và khen thưởng các cá nhân, tập thể với tổng số tiền khen thưởng và tổ chức các hoạt động là 141.000.000 đồng.

Ngày 05/5/2017, lãnh đạo Công ty và đại diện lãnh đạo các phòng ban chuyên môn trong Công ty đã tham dự lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1 năm 2017 tại Công ty Cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương do Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Hải Dương tổ chức. Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã vinh dự được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cục An toàn tặng Bằng khen và Giấy khen cho 03 cá nhân và 01 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016, đặc biệt ngày 18 tháng 5 năm 2017 tại Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, Công ty đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động từ năm 2014 đến năm 2016.

Việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả lại nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức, tạo sự hưởng ứng tích cực của các cấp lãnh đạo và người lao động trong công tác ATVSLĐ. Từ đó góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của người lao động, bảo vệ tài sản nhà nước, tài sản công dân, góp phần ổn định và phát triển Công ty.

Vũ Mạnh Cường 

TAGS:
Xuất bản: 05/06/2017 07:37
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC