Previous
Next

Tin PPC

Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 15/01/2019, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất – kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị gồm các đại biểu đại diện cho các đơn vị trong Công ty, đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ sửa chữa nhiệt điện miền Bắc. Đại diện lãnh đạo cấp trên, đồng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty, đồng chí ùngHufngTrương Hoàng Vũ – Tổng Giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, năm 2018 Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh với những kết quả đáng khích lệ:

- Sản lượng điện sản xuất: 5.607,46 triệu kWh, đạt 109,8% kế hoạch năm, bằng 112,18% so với năm 2017, trong đó:

          + Dây chuyền 1: 1.977,97 triệu kWh

          + Dây chuyền 2: 3.629,49 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN: 5.089,97 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1: 1.757,69 triệu kWh

+ Dây chuyền 2: 3.332,28 triệu kWh

Năm 2018, sản lượng điện sản xuất của Công ty đạt vượt kế hoạch. Đây là sự nỗ lực, cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong Công ty. Để đạt được kết quả này, Công ty đã tập trung nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ, thực hiện triệt để các giải pháp kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, chủ động xử lý giải quyết các tình huống bất thường phát sinh trong quá trình vận hành. Các khiếm khuyết được phát hiện kịp thời, tập trung phân tích tìm giải pháp và nhanh chóng khắc phục đảm bảo cho tổ máy vận hành liên tục, ổn định, đạt được các chỉ tiêu sản xuất. Mặc dù năm 2018 Công ty phải đại tu tổ máy số 3, số 4 của Dây chuyền 1 và dừng tổ máy số 5 của Dây chuyền 2 sửa chữa 60 ngày nhưng Công ty đã xây dựng tốt phương án sản xuất trên cơ sở củng cố các tổ máy để đảm bảo hệ số khả dụng cao nhất và đảm bảo công suất phát tối đa khi hệ thống yêu cầu. Công ty đã xây dựng kịch bản thị trường điện trên nguyên tắc bám sát kế hoạch huy động theo Qc và tận dụng tối đa cơ hội phát thị trường khi chi phí biến đổi thấp hơn giá thị trường huy động. Bên cạnh đó, công tác bảo dưỡng thiết bị được thực hiện triệt để khi các tổ máy dừng theo kế hoạch và dừng ở trạng thái dự phòng; các công việc sửa chữa, khắc phục sự cố được thực hiện với phương án nhanh nhất và đảm bảo an toàn, chất lượng. Các phương án được triển khai ngay từ đầu năm, cùng với sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị và tinh thần trách nhiệm cao của người vận hành, do đó thời gian đại tu, sửa chữa được rút ngắn, các tổ máy có hệ số khả dụng cao, sẵn sàng phát với công suất cao nhất.

Năm 2018 là năm có số lần sự cố thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Để giảm thiểu được số lần sự cố này, ngoài việc thực hiện nghiêm quy trình, quy phạm trong công tác vận hành, công tác sửa chữa được quan tâm toàn diện. Ngoài việc củng cố phục hồi, thay thế các thiết bị trong quá trình sửa chữa lớn của những năm trước, công tác bảo dưỡng phòng ngừa sự cố năm 2018 đã được thực hiện một cách triệt để. Các đơn vị đã chủ động lập kế hoạch sửa chữa và mua sắm vật tư thiết bị để thay thế khi các tổ máy dừng theo kế hoạch; chủ động kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị khi các tổ máy dừng dự phòng theo phương thức. Trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, các đơn vị đã đồng bộ vào cuộc từ lãnh đạo phân xưởng đến các kỹ thuật viên và tất cả các chức danh vận hành cùng thực hiện việc kiểm tra, giám sát chất lượng sửa chữa thiết bị, điều này đã tạo ra sự giám sát sửa chữa 24/24 đối với bất kỳ nhà thầu nào khi thi công ba ca liên tục.

Năm 2018, lợi nhuận từ sản xuất điện đạt 205% so với kế hoạch và bằng 144,55% so với năm 2017.

Tổng doanh thu năm 2018 ước đạt 7.362,68 tỷ đồng đạt 114,99% so với kế hoạch và 109,99% so với năm 2017.

Doanh thu từ sản xuất điện năm 2018 ước đạt 7.092,09 tỷ đồng, đạt 115,68% so với kế hoạch và 114,07% so với năm 2017.

Với các yếu tố tác động tới doanh thu và chi phí, lợi nhuận năm 2018 của Công ty ước đạt 1.342,07 tỷ đồng, đạt 182,44% kế hoạch năm và cao hơn 35,54% so với năm 2017. Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất điện ước đạt 986,85 tỷ đồng, bằng 200,93% kế hoạch và bằng 141,68% so với năm 2017.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại dự kiến trình Hội đồng Quản trị để thông qua Đại hội cổ đông một số nội dung chính sau:

- Điện năng sản xuất: 5.840 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1             : 2.029 triệu kWh

+ Dây chuyền 2             : 3.811 triệu kWh

- Điện năng bán cho EVN: 5.254,14 triệu kWh, trong đó:

+ Dây chuyền 1             : 1.795,66 triệu kWh

+ Dây chuyền 2             : 3.458,48 triệu kWh

- Tổng doanh thu: 7.327,6 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 763,7 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận từ sản xuất điện là 575,8 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, đồng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ. Đồng chí đánh giá cao công tác quản lý kỹ thuật, sản xuất vận hành và công tác thị trường điện của Công ty năm 2018, đồng thời, đồng chí đã chỉ ra những nội dung còn hạn chế và đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2019 đối với tập thể CBCNV Công ty.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thuỷ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty thông điệp về sự đổi mới toàn diện trong công tác lãnh đạo và chỉ đạo sản suất, tăng cường hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, đảm bảo thông tin hai chiều kịp thời, hiệu quả giữa lãnh đạo Công ty với CBCNV, góp phần phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng 37 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Giấy khen của Tổng công ty Phát điện 2. Hội nghị đã tiến hành phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất của Công ty, tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao đời sống của công nhân viên chức, lao động.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Toàn cảnh Hội nghị
Ban điều hành Hội nghị
Đồng chí Phạm Văn Thư - Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tại Hội nghịĐ
ng chí Trương Thiết Hùng – Chủ tịch Tổng công ty Phát điện 2 phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Thuỷ - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty phát biểu tại Hội nghị

Khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đồng chí Lê Văn Chính - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ năm 2019

TAGS:
Tác giả: Xuân Kiên; Xuất bản: 16/01/2019 09:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC