Previous
Next

Khoa học công nghệ

Huy chương Vàng giải thưởng sáng tạo Quốc Tế SIIF

Đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả làm việc của hệ thống lọc bụi tĩnh điện đã nhận Huy chương Vàng giải thưởng sáng tạo Quốc Tế SIIF do Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WIPO, Hiệp hội các nhà sáng tạo quốc tế (IFIA), Hiệp hội sáng kiến sáng chế Hàn Quốc (KIPA), Cục sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam (Vifotec) tổ chức. Đề tài do ông Nguyễn Khắc Sơn-Tổng Giám đốc, Ông Vũ Xuân Cường-Phó tổng Giám đốc và cộng sự là các chuyên viên, kỹ sư đang làm việc tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã nghiên cứu thành công và ứng dụng tại các nhà máy sản xuất điện của Công ty. Đề tài đã làm giảm chi phí hàng chục tỷ đồng mỗi năm, ý nghĩa lớn hơn là góp phần gìn giữ môi trường.

Ông Nguyễn Khắc Sơn-Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại trong buổi lễ nhận Huy chương Vàng

Tác giả: Theo: tin thi đua; Xuất bản: 16/01/2009 01:43
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC