Previous
Next

Thông cáo báo chí

KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SỬA CHỮA NHIỆT ĐIỆN MIỀN BẮC

Ngày 17/02/2017,  Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc do Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sở hữu, như sau:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại 
- Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sửa chữa Nhiệt điện Miền Bắc 

- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 2.500.000 cổ phần 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 46  
      Trong đó: 
                      + Tổ chức: 1 
                      + Cá nhân: 45 
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 11.906.500 cổ phần 
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 46 phiếu 
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 11.906.500 cổ phần 
- Khối lượng đặt cao nhất: 2.000.000 cổ phần 
- Khối lượng đặt thấp nhất: 1.000 cổ phần 
- Giá đặt mua cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần 
- Giá đặt mua thấp nhất: 12.800 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công cao nhất: 25.600 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công thấp nhất: 23.600 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công bình quân: 24.000 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 04 
         Trong đó: 
                      + Tổ chức: 01
                      + Cá nhân: 03  
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 2.500.000 cổ phần 
         Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần 
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 60.000.000.000 đồng 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/02/2017 đến 16 giờ ngày 27/02/2017 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/02/2017 đến ngày 24/02/2017

 

                         Diễm Quỳnh (Nguồn: Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

TAGS:
Xuất bản: 17/02/2017 02:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC