Previous
Next

Báo cáo quý

Kết quả phân tích quan trắc môi trường Quý IV năm 2018

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại công bố kết quả quan trắc môi trường Quý IV-2018 theo quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải và khí thải
Xin vui lòng xem kết quả phân tích QTMT trong file đính kèm
file Kết quả phân tích

TAGS:
Xuất bản: 23/01/2019 11:32
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC