Previous
Next

Báo cáo quý

Kết quả phân tích quan trắc môi trường quý 1/2019

Công ty CPNĐ Phả Lại công bố kết quả QTMT quý 1/2019.
Xin vui lòng xem kết quả phân tích QTMT trong file đính kèm.KQ Phân tích Môi trường Q1-2019.PDF

TAGS:
Xuất bản: 10/04/2019 01:40
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC