Previous
Next

Báo cáo quý

Kết quả phân tích quan trắc môi trường quý 2/2019

Công ty CPNĐ Phả Lại công bố kết quả quan trắc MT quý 2/2019
Xin vui lòng xem kết quả phân tích QTMT trong file đính kèm KQ phân tích môi trường Q2/2019

TAGS:
Xuất bản: 17/07/2019 09:28
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC