Previous
Next

Tin PPC

LỄ KÝ HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP THIẾT BỊ DÂY CHUYỀN 1 CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI

Thực hiện chủ trương của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại về việc Cải tạo nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1. Đến nay, Ban Quản lý Dự án đã tiến hành lựa chọn được đơn vị tư vấn đủ năng lực, kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại long trọng tổ chức Lễ ký hợp đồng tư vấn giữa Chủ đầu tư “Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Phả Lại” và Nhà thầu tư vấn “Viện Năng lượng”. - Dây chuyền 1 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại Phả Lại là dây chuyền nhiệt điện đốt than phun gồm 04 tổ máy công suất 110MW, cấu hình 2 lò hơi + 1 tua bin + 1 máy phát điện do Liên Xô giúp đỡ thiết kế, xây dựng. Sau hơn 30 năm vận hành, đến nay các thiết bị trong dây chuyền đã xuống cấp rất nhiều, hiệu quả sản xuất điện thấp, khả năng tham gia thị trường điện hạn chế.

- Năm 2015, cùng với sự hợp tác tư vấn đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp cải tạo các tổ máy Dây chuyền 1 của Viện Năng lượng, Ban điều hành Công ty đã trình xin chủ trương triển khai dự án cải tạo nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 và đã được Hội đồng Quản trị Công ty Công ty chấp thuận.

- Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 đã được Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý cho lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với các mục tiêu chính như sau:

+ Nâng cao độ tin cậy, sẵn sàng, hiệu suất và hiệu quả sản xuất điện, trong đó: hiệu suất thô nhà máy ≥ 36%; công suất định mức tổ máy ≥ 115MW; điện tự dùng cho sản xuất điện ≤ 9%; thời gian vận hành công suất max trong năm ≥ 7000 giờ;

+ Kéo dài tuổi thọ thiết bị ≥ 20 năm;

+ Nâng cao tính tự động hóa của các hệ thống trong Nhà máy (tương đương với công nghệ điều khiển của các Nhà máy điện xây mới hiện nay);

+ Đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo pháp luật hiện hành (đáp ứng các quy chuẩn Việt Nam về môi trường hiện hành).

- Là cơ quan nghiên cứu khoa học công nghệ, quy hoạch tổng thể phát triển năng lượng và điện lực, với bề dày kinh nghiệm và năng lực của mình, Viện Năng lượng sẽ đề xuất được giải pháp kỹ thuật toàn diện, đáp ứng các mục tiêu đầu tư của Công ty. 


                                                                                       Trương Mạnh Giang – Ban QLDA

TAGS:
Xuất bản: 21/11/2016 10:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC