Previous
Next

Giới thiệu chung

Lãnh đạo công ty

Đi ngũ lãnh đo Công ty có nhiu kinh nghim, nhit huyết và được đào to bài bn.

 

 


 

 

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

1983: Tốt nghiệp Tài chính kế toán trường Đại học Tài Chính Kế toán

 

Quá trình công tác:

5/1984-8/1993: Kế toán tổng hợp phòng tài vụ nhà máy điện Phả Lại
9/1993-3/1995: Phó phòng Tài vụ nhà máy điện Phả Lại
4/1995-12/1996: Quyền trưởng phòng Tài vụ nhà máy điện Phả Lại
12/1996-8/2004: Trưởng phòng tài vụ nhà máy điện Phả Lại
9/2004-3/2008: Kế toán trưởng Công ty Nhiệt điện Phả Lại
.

4/2008 : Chủ tịch HĐQT

Các thành tích tiêu biểu đã đạt được:

 (đang cập nhật)

 

 

Ông Phạm Văn Thư

Tổng Giám đốc

 

 

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

 

Quá trình công tác:

11/1977 - 08/1982 : CN s/c lò hơi n/m điện Việt Trì - Vĩnh Phúc
09/1982 - 08/1986 : CN s/c lò  - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
09/1986 - 05/1990 : Học trường ĐH công nghiệp Thái Nguyên
06/1990 - 07/1992 : Kỹ thuật viên PX cơ nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
08/1992 - 06/2000: Phó quản đốc PX ĐTCN - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
07/2000 - 7/2007: Quản đốc PX  Đại tu cơ nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
8/2007 - 4/2009: Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần dịch ụ sửa chữa NĐMB
5/2009 - 4/2010: Tổng giám đốc Công ty CPSCNĐMB

05/2013 đến nay: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại

Các thành tích tiêu biểu đã đạt được:

 

 

 

Ông Nguyễn Văn Thủy

Phó tổng Giám đốc

 

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

Đại học Thái nguyên Tự động Hoá- Năm tốt nghiệp: 1986 Chính qui Đại học;

 ĐH bách khoa Hà NộiTự động hoá ứng dụng máy tính 01/05/1994- 01/10/1994;  

NITC - Japan  Pollutim From Thermae power plant  01/08/1998- 01/10/1998;

 EDF - Pháp Tiêu chuẩn hoá trong ngành điện 01/11/1996- 20/11/1996;

 YOCOGAWA – Úc Hệ thống điều khiển Kỹ thuật số 01/10/1999- 01/12/1999;

 Học viện Chính trị - Chính trị Cao cấp 11/08/2008- 10/08/2010.

Quá trình công tác:

 - 04/1987 - 03/1992 : Kỹ sư PX kiểm nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- 04/1992 - 01/1996 : Kỹ sư PX Đại tu điện kiểm nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- 02/1996 - 06/1999 : Trưởng kíp - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- 07/1999 - 10/2001 : Quản đốc PX kiểm nhiệt - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- 11/2001 - 01/2006: Quản đốc PX SC Tự động - ĐK - Nhà máy nhiệt điện Phả Lại - Chí Linh - Hải Dương
- 02/2006 - 08/2010: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại
- 09/2010 đến nay: Quản đốc phân xưởng Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại

Các thành tích tiêu biểu đã đạt được:

 

 

 

 

 


 

Ông Nguyễn Văn Thanh

Phó tổng Giám đốc

 Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

1997: Tốt nghiệp Đại học Tài chính Kế toán

2002: Tham gia khoá đào tạo tại Viện Công nghệ Châu Á

2005: Tốt nghiệp cử nhân chính trị

2007: Tham gia khoá đào tạo về thị truờng điện tại Hàn Quốc

2010: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh Quốc tế (IeMBA)

 

Quá trình công tác:

01/1982-06/1984    : KTV phòng kỹ thuật XDCB Nhiệt điện Phả Lại
07/1984-01/1986    : Phó Bí thư Đoàn thanh niên Nhiệt điện Phả Lại
02/1986-07/1988    : Phó phòng Hành chính Nhiệt điện Phả Lại
08/1988-12/1988    : Phó ngành Đời sống quản trị Nhiệt điện Phả Lại
01/1989-11/2000    : Trưởng ngành Đời sống quản trị Nhiệt điện Phả Lại

12/2000-10/2007    : Trưởng phòng Kế hoạch Vật tư Nhiệt điện Phả Lại

11/2007-nay            : Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.

 

Các thành tích tiêu biểu đã đạt được:

 (đang cập nhật)

 

 

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 22/11/2007 09:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC