Previous
Next

Giới thiệu chung

Lãnh đạo công ty

1. Chủ tịch hội đồng quản trị:
          Ông: Phạm Kim Lâm - Cử nhân tài chính kế toán

2. Tổng Giám đốc:
          Ông: Phạm Văn Thư - Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

3. Phó Tổng Giám đốc kỹ thuật:
          Ông: Nguyễn Văn Thủy - Kỹ sư tự động hóa.

4. Phó Tổng Giám đốc sửa chữa:
          Ông: Nguyễn Văn Tuấn - Kỹ sư hệ thống điện.

5. Phó Tổng Giám đốc kinh tế.
          Ông: Nguyễn Văn Quyên - Cử nhân tài chính kế toán.

6. Kế toán trưởng:
          Ông: Lê Thế Sơn - Cử nhân tài chính kế toán.

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 22/11/2007 09:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC