Previous
Next

Tin PPC

Mời xử lý, tiêu thụ tro bay dây chuyền 2 - 2019 đến 2031

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại mời tất cả các Đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và điều kiện xử lý tiêu thụ tro bay tham dự.
Đơn vị  có nguyện vọng tham gia thực hiện có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:
Phòng Kế hoạch Vật tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
- Địa chỉ: Phường Phả Lại - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương
- Điện thoại: 02203.881.234 - Fax: 02203.881.338
Đơn vị có nguyện vọng tham gia sẽ được mua một bộ hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro bay dây chuyền 2 hoàn chỉnh với một khoản tiền không hoàn lại là: 1.000.000 VND (Bằng chữ: Một triệu Đồng Việt Nam) tại Phòng Kế hoạch vật tư - Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại.Thời gian bán hồ sơ mời xử lý, tiêu thụ tro bay từ 8 giờ 00 phút, ngày 01  tháng 02 năm 2019 đến trước 10 giờ 00 phút, ngày 15 tháng 02 năm 2019 (trong giờ làm việc hành chính). Hồ sơ đề xuất phải được gửi đến Phòng Kế hoạch Vật tư, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại chậm nhất là trước 10 giờ 00 phút (giờ Hà Nội), ngày 15  tháng 02 năm 2019Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đề xuất: 10 giờ 00 phút ngày 15 tháng 02 năm 2019.

TAGS:
Xuất bản: 01/02/2019 07:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC