Previous
Next

Khoa học công nghệ

NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Ngày 9 tháng 3 năm 2016, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại đã tổ chức nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu sử dụng hệ thống làm mát mẫu các khối lò máy bằng nước trong-dây chuyền 1 - Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại” do Đ/c Nguyễn Văn Thủy – Phó Tổng Giám đốc chủ nghiệm.Hưởng ứng phong trào nghiên cứu khoa học tại Công ty, nhằm mục đích cải tiến dây chuyền sản xuất, tăng năng suất hiệu quả sản xuất kinh danh, thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí sản xuất.

Tham dự buổi nghiệm thu có Đồng chí Phạm Văn Thư – Tổng Giám đốc công ty- Chủ tịch hội đồng nghiệm thu cùng các đồng chí trong hội đồng nghiệm thu, phản biện, đồng tác giả nghiên cứu…

Đề tài nghiên cứu sử dụng hệ thống làm mát mẫu các khối lò máy và hệ thống sinh hoạt khu vực nhà hành chính ILK, Công trình 47 bằng nước trong- dây chuyền 1.


          Nhóm đề tài đã đánh giá, phân tích và đưa ra được giải pháp trong việc thay thế nước Văn An bằng nước trong cho hệ thống nước sinh hoạt khu vực nhà hành chính ILK, Công trình 47, khu vận hành của phân xưởng vận hành 1, hệ thống làm mát mẫu nước lò hơi Dây chuyền 1. Qua báo cáo phân tích của nhóm đề tài cho thấy đây là một giải pháp mang lại kinh tế rất lớn, đảm bảo cho việc thí nghiệm chất lượng hơi nước có hiệu quả chính xác cao, xử lý chế độ nước lò hơi đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật nhằm chống ăn mòn và sinh thành cấu cặn trong các thiết bị nhiệt, nhất là các dàn ống sinh hơi và tuabin, đảm bảo không phải thông tắc thường xuyên như hiện nay, giảm thiểu được chi phí sửa chữa và thông tắc xẩy ra hàng ngày. Ước tính hiệu quả mang lại hàng năm trên 2.5 tỷ đồng.

Kết thúc buổi nghiệm thu Đồng chí Tổng giám đốc đã phát biểu và kết luận: Đây là đề tài rất thực tế, mang lại nhiều hiệu quả kinh tế, góp phần thực hiện tốt công tác tối ưu hóa chi phí mà Công ty đã đề ra. Qua đây Tổng Giám đốc cũng kêu gọi, khuyến khích cán bộ công nhân viên tích cực nghiên cứu đề ra các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong sản xuất góp phần ngày một nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong Công ty.

TAGS:
Xuất bản: 10/03/2016 10:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC