Previous
Next

Tin PPC

NHỮNG THÁNG ĐẦU NĂM KINH DOANH ĐẦY KHỞI SẮC CỦA PPC

Đang là các tháng mùa khô, đầu năm 2018 sản lượng điện huy động của nhà máy nhiệt điện đang ở mức cao. Quý 1 năm 2018, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sản xuất được 1,43 tỷ kWh (bằng 27,98%/KH năm 2018) và tăng 247 triệu kWh so với cùng kỳ năm 2017.

Với việc bám sát thị trường, doanh thu hoạt động sản xuất điện quý 1 năm 2018 đạt 1,796,52 tỷ đồng bằng 29,30%/KH doanh thu hoạt động điện. Đồng thời, cùng với việc thực hiện tối ưu hóa chi phí, lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện quý 1/2018 đạt 244,56 tỷ đồng chiếm 49,79%/KH lợi nhuận sản xuất điện năm 2018.

Do năm 2017 Công ty thực hiện trả trước nợ vay với tổng giá trị là 16,66 tỷ Yên Nhật. Do vậy, quý 1/2018 chi phí lãi vay của Công ty là 6,11 tỷ đồng giảm 21,06 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Ngoài ra, nợ vay ngoại tệ giảm đáng kể so với cùng kỳ năm trước, do vậy, lỗ chênh lệch tỷ giá đánh giá lại Quý 1/2018 là 60,49 tỷ đồng trong khi giá trị này của Quý 1 năm 2017 là lỗ 162 tỷ đồng.

Đến hết Quý 1/2018, Công ty ghi nhận doanh thu là 1.856,94 tỷ đồng, chi phí là 1.619,82 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 237,11 tỷ đồng.

Ước đến hết tháng 4/2018, sản lượng điện sản xuất của Công ty là 2,06 tỷ kWh, bằng 40,31%/KH năm 2018 và sản lượng điện thương phẩm đạt 1,89 tỷ kWh bằng 41,12%/KH 2018.

Đinh Thị Diễm Quỳnh

TAGS:
Xuất bản: 24/04/2018 09:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC