Previous
Next

Đại hội cổ đông

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

PPC: Ngày 25 tháng 4 nưm 2013, Công ty CP Nhiệt điện Phả lại đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Kết quả Đại hội, thông tin chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm
Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên
Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013

Tác giả: Theo: TCLĐ; Xuất bản: 25/04/2013 12:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC