Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 78

Hội đồng Quản trị nhất trí đề nghị bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị phân xưởng Vận hành 1 và phân xưởng Vận hành 2 đối với các ông có tên sau:
1. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Kỹ sư Hệ thống điện, phó trưởng phòng Kỹ thuật – giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành 2, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 16/6/2014.

2. Ông Tạ Quang Nghĩa, Kỹ sư Công nghệ Nhiệt điện, phó quản đốc phụ trách Phân xưởng Vận hành 1 – giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1, thời hạn bổ nhiệm kể từ ngày 16/6/2014 đến hết ngày 28/02/2017.

3. Ông Lê Văn Chính, Kỹ sư Công nghệ Nhiệt điện, kỹ thuật viên phân xưởng Vận hành 1 – giữ chức vụ Phó Quản đốc Phân xưởng Vận hành 1, thời hạn bổ nhiệm 3 năm kể từ ngày 16/6/2014.   

Xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm
Nghị quyết hội đồng quản trị số 78

TAGS:
Xuất bản: 17/06/2014 08:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC