Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 79

PPC mua lại cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng do Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư, cụ thể như sau:

Tổng số lượng cổ phần mua lại: 2.400.000 cổ phần (hai triệu bốn trăm nghìn cổ phần).

Giá cổ phần mua lại: 11.500 đồng/cổ phần.

Tổng giá trị mua lại: 2.400.000 cổ phần x 11.500 đồng/cổ phần = 27.600.000.000 đồng (hai mươi bảy tỷ, sáu trăm triệu đồng).

Xin vui lòng xem file chi tiết đính kèm
Nghị quyết HĐQT số 79

TAGS:
Xuất bản: 20/06/2014 08:27
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC