Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 80

Hội đồng Quản trị PPC nhất trí chấp thuận việc điều động, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Công ty đối với ông Nguyễn Văn Thanh, cụ thể như sau: Chấp thuận điều động, luân chuyển ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1959, phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại sang công tác và làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng từ ngày 01/7/2014.

Xin vui lòng xem file đính kèm

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 80

TAGS:
Xuất bản: 28/06/2014 08:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC