Previous
Next

Nghị quyết HĐQT

Nghị quyết HĐQT số 81

Tiếp nhận ông Nguyễn Văn Quyên, sinh năm 1960, phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng về công tác, làm việc tại Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại, nhiệm vụ cụ thể do Tổng giám đốc phân công đảm bảo phù hợp với chuyên môn và kinh nghiệm công tác

Xin vui lòng xem file đính kèm
Nghị quyết Hội đồng quản trị số 81

TAGS:
Xuất bản: 30/06/2014 04:06
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • ALBUM PPC